Anvisning vid fyrverkerier

Folkmassa kollar på fyrverkeri

Detta kan hända

 • Raketer som sitter fast för hårt eller för trångt i avskjutningsrampen kan få fel bana. (Raketer har störst kraft i startögonblicket. Om den kraften går åt till att komma loss från avskjutningsrampen räcker resterande kraft inte till för att hålla banan.)
 • Raketer som sitter i för liten flaska kan tippa och få fel bana.
 • Om en felaktig raket (blindgångare) exploderar på marken vid avfyrning från glasflaska kan man få en kraftig splitterbomb som skickar farligt glassplitter på ett stort avstånd.
 • Blindgångare, dvs. pjäser som inte fungerar, kan explodera långt efter man tänt på.
 • En del fyrverkerier har förutom vanlig stubin även snabbstubin. Snabbstubinen ska vara dold och ha varningstext. Går en pjäs sönder eller öppnas förbi varningen och någon av misstag tänder snabbstubinen, sker en ögonblicklig antändning.
 • Vanliga personskador vid fyrverkerier är hörsel-, syn- och handskador. Varje år skadas mellan 400–500 personer till följd av fyrverkerier. Det är nästan uteslutande pojkar och män som skadas. Synen skadas genom att splitter kommer in i ögonen och bildar sår som i värsta fall ger blindhet. Förlust av ett öga medför t.ex. att vi inte kan bedöma avstånd. Hand- och fingerskador drabbar oss olika. Finns bara tumme och lillfinger har vi kvar greppfunktion (pincettgrepp). Utan tumme – inget grepp. Brännskador drabbar främst ansiktet.
 • Fyrverkerier kan förorsaka bränder om de far in i lägenheter, hamnar på balkonger eller landar i lättantändligt material.

Var försiktig

 • Förvara fyrverkeripjäserna på en brandsäker plats och så att barn eller andra obehöriga inte kan komma åt dem.
 • Läs noga bruksanvisningen och följ den.
 • Kontrollera att pjäserna inte är skadade.
 • Håll aldrig fyrverkerier i handen när Du tänder stubinen och luta dig inte över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Gör en avfyrningsramp för raketerna och staga upp dem ordentligt så att de inte kan välta. Använd t.ex. en uppochnervänd drickaback. Det är viktigt att raketen står stadigt men ändå löper fritt. För större raketer gör Du en avfyrningsramp av t.ex. en sågbock som förses med öglor där raketpinnarna kan löpa fritt.
 • Var noga med hur Du riktar raketerna. Planera var pjäsen kommer att landa. ”Solar” ska snurra fritt. Fäst solen i brösthöjd. ”Stjärnbomber”, ”Romerska ljus” och ”Fontäner” ska grävas ner till en tredjedel i marken eller fästas vid en pinne som slås ner i marken. Pjäsens botten ska vila mot markytan.
 • Respektera säkerhetsavståndet. Se till att Dina åskådare står på säkert avstånd.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd inte igen. Lämna tillbaka pjäsen. Handlaren är skyldig enligt lag att ta tillbaka en skadad pjäs.
 • Ha alltid en handbrandsläckare eller annat släckredskap tillgängligt vid avfyrningsplatsen

Visa hänsyn

 • Välj plats för Ditt fyrverkeri med omdöme. Välj en bra avfyrningsplats med stor yta.
 • Undvik att skjuta från balkonger. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av oväntade ljus- och ljudeffekter.
 • Säg ”Nej tack” till smällare.

Ta ansvar

 • Om Du skjuter upp ett fyrverkeri har Du ett ansvar för att raketerna inte skadar någon och att de landar på ett säkert sätt. Förbered Ditt fyrverkeri i dagsljus. Ta reda på vad som gäller enligt de lokala ordningsstadgarna.
 • Utse en ansvarig för fyrverkeriet. Vid större fyrverkerier bör en anmälan, med namn och telefonnummer till en ansvarig person, göras till Bergslagens räddningstjänst, 0550-636 00, 
 • Var nykter!
 • Respektera åldersgränserna. Langa inte smällare och fyrverkerier till barn.
 • Köp bara fyrverkerier av godkända handlare. Handeln får bara ske över disk och Du som kund ska inte kunna ta i varorna innan Du köpt dem. Ambulerande handlare är alltså inte godkända. Du ska också kunna gå tillbaka efter Du använt varorna och reklamera de som är felaktiga.
 • Använd aldrig hemmagjorda fyrverkerier.
 • Se till att Din hemförsäkring är giltig och att den har tillräcklig omfattning.

Vad gör du om olyckan är framme

 • Se till att alla kan sätta sig i säkerhet och komma tryggt ut.
 • Ring 112.
 • Vid alla personskador ska man söka akut läkarhjälp så fort som möjligt.
 • Kyl brännskador med rikligt med kallt vatten ända till professionell hjälp anländer.
 • Finger- och handskador ska hållas i högläge. Håll armen högt i luften. Linda ordentligt för att stoppa blödning. Stansa bara kortare stunder.
 • Ögonskador ska inte sköljas, utan sätt en kompress som skydd.
 • Stäng dörrar till det rum som brinner!
 • Avdela någon att möta påkallad hjälp för att visa vägen.
 • Försök att släcka branden med handbrandsläckare eller annat släckredskap.