Tillfällig övernattning

Bakgrund

Räddningstjänsten får med jämna mellanrum förfrågningar angående vad som gäller vid tillfälliga övernattningar i skolor, fritidshem etc. i samband med lov, turneringar och liknande. För att förenkla vid dessa förfrågningar finns detta PM med instruktioner och regler gällande tillfälliga övernattningar.

Anvisningar

Antal personer som kan förläggas per brandcell är beroende av golvytan och utrymningsdörrarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3 m2/person, vilket ger ca 20 personer per klassrum (med sängar 4 m2/person). I större lokaler t.ex. gymnastiksal bör enheter om ca 20 personer sektioneras med gångar på 5 meter. Dessa skall mynna vid in- respektive utgångsdörrarna.

Brandvarnare skall finnas i lokaler där övernattning sker.

Samtliga utrymningsvägar skall vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.

Dörrar mellan trapphus och korridor skall vara stängda. Undantag medges när dörrar är uppställda med rökdetektorstyrda hållmagneter.

Rökning är förbjuden i hela byggnaden. Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i därför avsedda lokaler (skolkök och matsal). Sopsäckar och annat brännbart eller belamrande material placeras på därför avsedda platser.

Husvagnar, container eller dyl. får ej uppställas/placeras närmare byggnaden än 6 meter. Uppställningen får inte utgöra hinder för räddningstjänstens fordon.

I byggnaden skall finnas en vakt (vuxen). Vakten skall göra regelbundna bevakningsronder samt ha möjlighet att ringa nödnumret 112 vid behov (t.ex. via mobiltelefon).

Varje deltagargrupp skall informeras om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av byggnaden. Informationen skall bl. a omfatta:

  • Utrymningsvägarna
  • Brand- och utrymningslarm
  • Uppsamlingsplats
  • Brandredskap
  • Ordningsreglerna