Sevesoanläggningar

Kommunens plan för räddningsinsats

För de företag/verksamheter som hanterar så stora mängder av kemikalier att de klassas som Seveso-verksamheter är kommunen skyldig att för dessa företag upprätta en plan för räddningsinsats. Planens syfte är att beskriva hur räddningstjänsten är planlagd, hur resurserna skall samordnas samt på vilket sätt allmänheten skall ges kunskap om vilka åtgärder de skall vidta och hur de varnas och informeras i händelse av en allvarlig kemikalieolycka vid anläggningen. Följande företag är Seveso-klassade och därmed har BRT tagit fram plan för räddningsinsats:

Björkborns industriområde Kga 2018-10-10. Företagen Saab Dynamics AB, Cambrex Karlskoga AB & Eurenco Bofors AB – Björkborns industriområde Karlskoga – 2018-0758-111

Akzo Nobel Adhesives AB – Presterudsudden, Kristinehamn

Ovako Hellefors AB – Östra industriområdet Hällefors – 2017-0124-319

Flogas Karlskoga AB – Botorps industriområde Karlskoga – 2017-0215-319

Scana Steel Bbg AB 2018-09-19 – Björneborg, Kristinehamns kommun – 2018-0695-111

Outokumpu Stainless AB Dfs 2018-10-10 – Degerfors – 2018-0758-111

Information till allmänheten – SevesoIII

Enligt det nya SevesoIII-direktivet som började gälla fr.o.m 2015-06-01 skall information till allmänheten om Seveso-verksamheter publiceras på både kommunens samt räddningstjänstens hemsida. Nedan följer de informationsdokument som tagits fram av Seveso-företagen inom Bergslagens Räddningstjänst verksamhetsområde:

Eurenco Bofors AB, Cambrex Karlskoga AB, Saab Dynamics AB och Nammo Sweden AB – Björkborns industriområde Karlskoga

Ovako Sweden AB – Östra industriområdet Hällefors

Saab Bofors Test Center – Svartå

Outokumpu Stainless AB – Degerfors

Information till allmänheten Vassgårda bergtäkt

Information till allmänheten Östervik bergtäkt

Information till allmänheten Våtsjötorp bergtäkt

Information till allmänheten Granberga bergtäkt