Utrymning av samlingslokaler

Bakgrund

Med anledning av att det i samband med tillsyn och rådgivning ofta uppkommer tveksamheter om hur kravet på utrymningslarm, dess utformning och omfattning ska tillämpas har detta PM tagits fram för klargöra hur Bergslagens Räddningstjänst ser på detta i samband med tolkning av skäligt brandskydd. Observera att detta inte är tillämpbart vid bygglovsförfarande då tolkningen sker strikt utifrån Boverkets Byggregler (BBR).

Grundkrav

Grundkravet är att det i samlingslokaler (en grupp av lokaler inom samma brandcell som tillsammans rymmer fler än 150 personer) ska finnas ett utrymningslarm som är automatiskt eller manuellt utlöst.

Tillämpning

För att klargöra tillämpningen på olika typer av samlingslokaler delas dessa upp i ett antal grupper med liknande utrymningsproblematik:

Automatiskt utlöst utrymningslarm

 • restauranger
 • biografer
 • teatrar
 • folkets hus
 • fritidslokaler
 • danslokaler

Manuellt utlöst utrymningslarm

Utlöst med tryckknapp från bemannad plats med överblick över hela lokalen.

 • ishallar
 • idrottshallar

Inget konventionellt utrymningslarm

Samlingslokaler som enstaka gånger under året används för fler än 150 personer.

 • kyrkor
 • folkets hus
 • tennishallar
 • idrottshallar

I dessa lokaler kan ett enklare system med sammankopplade bostadsbrandvarnare, med möjlighet till manuell aktivering, vara acceptabelt. (En samlingslokal helt utan utrymningslarm tillåts inte.) Det kan dock bli problem med att hitta enkla tekniska lösningar för att manuellt kunna utlösa dessa system.

Det kan också bli problem med att säkerställa att dessa system verkligen fungerar då dessa kvalitetsmässigt är sämre än konventionella system och ofta är batteridrivna. Rutiner för kontroll av systemet (inklusive batteristatus) måste finnas.

I dessa lokaler kan det också bli aktuellt att vid samlingar med fler än 150 personer kräva att brandvakter med enda uppgift att bevaka lokalen ur brandskyddsperspektiv och att larma räddningstjänsten via mobiltelefon etc. samt att varna de som finns i lokalen med hjälp av megafon eller någon annat typ av larmdon.