Larmlagring

Bakgrund

Allt fler innehavare av automatiska brandlarm vill på olika sätt undvika fellarm. Detta är en utveckling som Bergslagens räddningstjänst vill stödja. En metod kan vara att införa så kallad larmlagring. Detta ger anläggningsägaren en möjlighet att undvika utryckning från räddningstjänsten i de fall larmet inte orsakas av brand.

Anvisningar

Bergslagens räddningstjänst ställer sig positiva till införande av larmlagring under förutsättning att:

  • Kvitteringstiden uppgår till maximalt en minut.
  • Undersökningstiden är maximalt tre minuter.
  • Anläggningen detekteras med rökdetektorer.
  • Det finns personal på plats.
  • Personal som skall hantera larmlagring har dokumenterad utbildning som repeteras minst vart annat år.
  • Skriftliga rutiner upprättas för hur larmlagring skall hanteras.
  • Utvärdering på larmlagring utförs efter ca ett år