Brandfarlig vara

Anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har upphört i samband med att föreskriften MSBFS 2013:3 ersatte tidigare föreskrift. Nu skall tillstånd sökas då hanteringen av brandfarlig vara överstiger tillståndspliktig mängd. Aktuella tillståndspliktiga mängder finns att läsa i: Se länk MSBFS 2013:3 nedan. 

MSBFS 2013:3.

Blankett för ansökan av tillstånd