Digital Grundläggande brandutbildning

Alla arbetsplatser skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd. En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att personalen är utbildad i brandskydd – för att på så sätt förebygga bränder och andra olyckor. Kursen är speciellt framtagen för att fungera som en grundläggande brandutbildning för all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet man har. Bergslagens Räddningstjänst rekommenderar att man genomför denna utbildning för all personal på arbetsplatsen med regelbundenhet, vart 4:e år.

Kursinnehåll på en Digital Grundläggande brandutbildning:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens organisation
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Riskhantering
  • Brandorsaker/ brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Släckutrustning

OBS! Praktisk handbrandsläckning ingår inte i kursen.

Vill du boka en plats på nästa kurs?

Vi har datum för öppna brandutbildningar som man kan anmäla sig själv och sin grupp till i mån av plats.

Tidsåtgång: 2- 2,5 timmar

Kurspris per person: 419 kronor exkl. moms

Vill du boka en grupputbildning?

Om man har en grupp på max 25 personer så kan man boka upp ett eget utbildningstillfälle genom att kontakta oss via Utbildning@brt.se

Tidsåtgång: 2- 2,5 timmar

Kurspris för grupp: 6633 kronor exkl. moms

Genomförande:

Kursen genomförs via videokonferensverktyget Microsoft Teams. I inbjudan via mail ett par dagar innan utbildningen får alla deltagare en länk till det specifika utbildningstillfället. Man ansluter sig själv eller sin arbetsgrupp via länken på en dator. Det viktiga är att skärmens storlek är anpassad efter antalet som ska ta del av utbildningen. Vi ställer krav på att alla ska se och höra bra samt att man ska kunna kommunicera med instruktören, antingen i chatten som finns i Teams eller via mikrofon.