Digital Grundläggande brandutbildning

Alla arbetsplatser skall arbeta systematiskt med sitt brandskydd. En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att personalen är utbildad i brandskydd – för att på så sätt förebygga bränder och andra olyckor. Kursen är speciellt framtagen för att fungera som en grundläggande brandutbildning för all personal på arbetsplatsen, oavsett vilken form av verksamhet man har. Bergslagens Räddningstjänst rekommenderar att man genomför denna utbildning för all personal på arbetsplatsen med regelbundenhet, vart 4:e år.

Kurslängd:

2,5 timmar

Kurspris:

6000 kr för helgrupp eller 375 kr/person. Anmälan till kurs är bindande.

Antal deltagare:

Minst 10 och max 20 deltagare.

Genomförande:

Kursen genomförs via videokonferensverktyget Microsoft Teams. I inbjudan via mail ett par dagar innan utbildningen får alla deltagare en länk till det specifika utbildningstillfället. Man ansluter sig själv eller sin arbetsgrupp via länken på en dator. Det viktiga är att skärmens storlek är anpassad efter antalet som ska ta del av utbildningen. Vi ställer krav på att alla ska se och höra bra samt att man ska kunna kommunicera med instruktören, antingen i chatten som finns i Teams eller via mikrofon.

OBS! Praktisk handbrandsläckning ingår inte i kursen.

Kursinnehåll:

  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Räddningstjänstens organisation
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandorsaker/ brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymning
  • Släckutrustning

Anmälan:        

Anmälan görs via länken nedan. Viktigt är att deltagarna kan nås under utbildningstillfället på de kontaktuppgifter som man anger. Länken till utbildningen kommer skickas till mailadressen och på telefonnumret ska vi kunna nå deltagaren i händelse av tekniska problem.    

http://kurs.brt.se/