Offentligt möte vid BRT direktions behandling av BUDGET 2022.

Bergslagens Räddningstjänst

Offentligt möte vid BRT direktions behandling av BUDGET 2022.

Sammanträdet som enligt kommunallagen är offentligt sker den 20/10 kl. 09.00, via Teams

Då förbundet fortfarande vidtar försiktighetsåtgärder gällande covid 19 kommer mötet att ske digitalt.

Föranmälan för tillgång till mötet krävs via e-post till bergslagens.rtj@brt.se

Handlingar finns tillgängliga på    

www.brt.se under förbundets digitala anslagstavla. Gå direkt till handlingarna genom att klicka här.