Brandvarnardagen

Den 1:a december, är det brandvarnarens dag. Dagen syftar till att påminna om vikten av att ha en fungerande brandvarnare hemma, samt att den sköts och kontrolleras regelbundet.

Här kommer en liten checklista där det viktigaste som rör kontroll och skötsel av brandvarnare finns med.

  • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare en gång om året.
  • Litiumbatterier räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier – då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på brandvarnarens dag eller första advent).
  • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
  • Byt ut brandvarnarna efter 8–10 år. De har begränsad livslängd.